บริษัท มาคเทค คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด
Yxlon International k.k. 

สำนักงานฝ่ายขาย

ที่อยู่: 589/87 ชั้น 16 ห้องเลขที่ OF1601 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ถนน เทพรัตน แขวงบางนา เหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
โทร: 02-745-7022 , 02-745-7362 , 02-745-7382
แฟกซ์: 02-745-7032
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           ดูแผนที่สำนักงานแผนที่สำนักงานขาย        ic qu maps color 16ดูแผนที่จาก Google map

  โรงงาน

ที่อยู่: นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ 181/1 หมู่ 7, ถ.ฉะเทริงเทรา-สัตหีบ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทร: 038-575050-3
แฟกซ์: 038-575054
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           ดูแผนที่โรงงานแผนที่โรงงาน       ic qu maps color 16ดูแผนที่จาก Google map

รูปแบบธุรกิจ : จำหน่ายสินค้า อุปกรณ์และให้บริการตรวจสอบงานด้าน NDT พร้อมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านระบบ Marking